Disiplin Kurulu

İSKENDER BAŞÇI - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1971 yılında Konya İli Karapınar İlçesi Hasanoba Mahallesinde doğdu. İlkokulu Hasanoba Mahallesinde, Ortaöğrenimi Hotamış Nahiyesi Ortaokulunda,  Lise öğrenimini Konya Ticaret Meslek Lisesinde, Yükseköğrenimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünde tamamlayarak 1991 yılında mezun olmuştur.  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde 2007 yılında Lisans tamamlamıştır. 1991-1993 yılları arasında Özel Sektör Satış Temsilciliği-Ön Muhasebe yapmıştır. 1993-1997 yılları arasında Etibank Bankacılık A.O.nın Söke ve Konya Şubelerinde çalışmıştır. 1995-1997 yıllarında vatan hizmetini ifa etmiştir.  4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 22. maddesi gereğince T.C. Ziraat Bankası’na nakledilmiş ve Mevlana, Kadınhanı Şubelerinde 1998-2002 yılları arasında görev yapmıştır. 1999 yılında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak Şef Yrd. Kadro unvanını almıştır.  4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 22. maddesi gereğince 2002 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Konya Müze Müdürlüğü Memur kadrosuna atanmıştır. 2006 yılında yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Galerisi Şef kadrosuna atanmıştır. 2015 yılında yapılan Görevde Yükselme Sınavı ile 2016 yılında Kütüphane Müdürü kadrosuna naklen atanmıştır. 2018 yılında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna naklen atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. Kültür Memur-Sen Konya İl Başkanlığını görevini yürütmekte olan Başçı 21Mart 2023 tarihinde 7. Olağan Genel Kurul’da Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi.  Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İLHAN DERİNKÖK - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1970 yılında Samsun’un Terme İlçesi Geçmiş Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğretimini Terme'de lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. A.Ü. İşletme Bölümü Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi, Mersin Üniversitesi İnsan Kaynakarı ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans mezunudur. 1993-1999 yılları arasında TSK’da görev yaptı. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Kuvay-i Milliye Müzesine memur olarak atandı. 2010 yılında Mersin Müze Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak atandı. 2018 yılında Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum Türk Halk Müziği ve Halk Dansları Topluluk Müdürlüğüne atandı. Halen Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda Koro Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2013 yılından itibaren Kültür Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. 14 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul’da Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildi. 4 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da da tekrar Denetleme Kurulu Üyeliği' ne seçildi. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul'da yeniden Denetleme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 21 Mart 2023 tarihin de yapılan 7. Olağan Genel Kurul’da Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçilen Derinkök, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ASAN - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1966 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, orta ve lise (İ.H.L) öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi (Lisans) bölümünü bitirdi. 1988 yılında memuriyete başladı. Sırasıyla Diyanet işleri Başkanlığı, Of İlçe Halk Kütüphanesi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Şef), Samsun Klasik Türk Müziği Korosu (Müdür), Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Şube Müdürü) ve son olarak da aynı Müdürlükte İl Müdür Yardımcılığına vekâlet ediyor. 14 Şubat 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul'da Kültür Memur Sen 6. Dönem Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 21 Mart 2023 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul’da yeniden Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Asan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERDİNÇ BAYRAM - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1972 de Balıkesir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezun oldu. 1999 ilk defa açılan KPS sınavı sonucu Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü’ne atandı. 2003 yılında Bakanlıkların birleşmesiyle 2003-2008 yılları arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Personel ve İdari ve Mali İşler Şubelerinde görev yaptı. 2008 yılından itibaren de Turizm Şubesinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktadır. Kültür Memur-Sen’imizin Balıkesir’de teşkilatlandığı 2008 yılından itibaren İl Temsilcisi olarak görev yapmakta olup 21 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul’da Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

BAHATTİN ÜNSAL - DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

1963 yılında Adıyaman İli merkez Uğurca köyünde doğdu. İlkokulu kikan  köyünde, Orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Orta okulunda, liseyi Adıyaman lisesinde tamamladıktan sonra 1999 yılında Sosyal Bilimler yüksek okulunda mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümü 4. sınıfta öğrenimine devam etmektedir. 12.06.1987 yılında Adıyaman Ağaçlandırma Müdürlüğünde işe başladı.02.02.1988 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Müze Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı . Bakanlık uygun görüşüyle Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılından bu tarafa Kültür Memur-Sen Adıyaman İl temsilciliği görevine atandı ve halen bu görevini yürütmektedir. 14 02.2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu üyesi olarak görevine seçilmiştir. 21 Mart 2023 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul'da yeniden Disiplin Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HABER 7 SON DAKİKA