DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONELLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAŞANAN SORUNLARIN GİDERİLMESİNİ TALEP ETTİK
Eklenme tarihi : 11.06.2024 15:30:46 - 249 Okunma

Kültür Sanat Hizmet Kolu Genel Yetkili Sendika olma hasebiyle üyesi olsun olmasın hizmet kolundaki tüm kamu görevlilerini temsile yetkili olan Kültür Memur-Sen olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin çalışma koşullarının uygulanmasındaki aksaklıklar ile ilgili saha çalışması sırasında tespit edilen hususlar dolayısıyla yazılı başvuru ve talepte bulunulmuştur.

Kamu görevlileri tarafından kamu hizmeti yerine getirilirken hiç umulmayacak şekilde üzücü kazalar ardı ardına gelmiştir. Bir arkadaşımızın bacağı kırılmış diğer bir arkadaşımızın ise parmağının kopma şeklinde ciddi yaralanması meydana gelmiştir. Aynı şekilde, bir turne esnasında konaklamada yaşanan sıkıntılar ve akabinde bir yetkilinin durumu idareye aktaran personele karşı mobbinge varan ağır söylemler ile karşılaşmışlardır.

Bu durumlar göstermektedir ki arkadaşlarımız yoğun şekilde mesai yapmakta ve çalışma koşullarındaki bu yoğunluk nedeni ile dinlenme fırsatı dahi bulamadıkları için bu şekilde kazalar meydana gelebilmektedir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde özellikle kamuoyunda ETY düzenlemesi olarak bilinen emeklilik düzenlemesi sonrasında emekli olan personel yerine yeni personel istihdam edilmemiş ve artarak devam eden iş yükü karşısında mevcuttaki personel daha fazla ve yoğun şekilde çalıştırılmak zorunda bırakılmıştır.

Anayasamızın 18. 49. ve 50. maddelerinde çalışma hak ve ödevleri ile düzenlemelere yer vermekle, devlete de belirli yükümlülükleri yerine getirme ödevi yüklemiştir. Bu ödevlerin başında yaşam ve vücut bütünlüğü hakkını korumak gelmekle birlikte, çalışma için elverişli şart ve ortamları da hazır etmek Devletin görevleri arasındadır. Anayasa’ da geçen zorla çalıştırılma yasağı kapsamında; kişiye makul olmayan ve orantısız bir külfet yüklenemez.

Bütün bu açıklamalarımıza detaylı şekilde yer vermiş olduğumuz talep yazımızda, mesai saatlerinin düzenlenmesi ve netleştirilmesi ile ilgili talebimiz de yer almaktadır.

Her zaman olduğu gibi hukuki ve idari yönden bu taleplerimizin takipçisi olacağız, insani olmayan çalışma koşullarının düzeltilmesi için gerekli her türlü adımı atmaktan geri durmayacağız.

HABER 7 SON DAKİKA