HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ, MESNETSİZ İDDİA SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Eklenme tarihi : 20.08.2022 20:55:30 - 1046 Okunma

HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ, MESNETSİZ İDDİA SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ.

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde sendikamız töhmet altında bırakan ifadelerini kabul edilemez olarak görüyor ve baştan REDDEDİYORUZ.

Kültür ve Sanat hizmet kolundaki kamu görevlilerinin güven ve itimadını kazanarak 9 yıl önce Genel Yetkiye ulaşan, bu güveni pekiştirerek her yıl genel yetkisini taçlandıran Kültür Memur-Sen sendikamızla ilgili olarak soru önergesindeki bir soru ile; “Kültür Memur-Sen’de görevli üst düzey kişilerin ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan adaylar olmuş mudur? Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?” şeklinde mesnetsiz ve akıldışı iddialar ortaya atılmıştır.

Hiç kimse KÜLTÜR MEMUR-SEN’i parasal ilişkilerle ilgili olarak aynı paragrafta farklı cümlelerde dahi olsa adını dahi anamaz, yan yana getiremez. Bu bir mesnetsiz algı oluşturmaya yönelik hadsiz haysiyet cellatlığı ve itibar suikastı girişiminin kimseye faydası yoktur, bu hadsiz iddiaları tümden reddediyoruz.

Hukukta bir kaide vardır, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Aynı zamanda soru önergesinin de bir adabı olmalıdır ancak görülmektedir ki söz konusu metin baştan sona bu adaptan uzaktır. Milletvekili sorumluluğu ile bağdaşmayan ve siyasi dokunulmazlığın ardına sığınılarak hazırlanmış, adı geçen siyasi partinin web sitesi ve twitter isimli sosyal medya platformunda da yayımlanan söz konusu metin iftira mahiyetindedir.

Çamur at izi kalsın anlayışı ile hareket eden siyasi anlayışın temelsiz, gerçek dışı hezeyanlarını/iddialarını reddediyor ve Sendika olarak hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı ifade etmek isteriz. Tarafımızla hiçbir şekilde alakası olamayan bir konuda Memur Sen ve Kültür Memur Sen camiası hakkında olumsuz algı yürütme çabasında olan siyasi anlayış, milletvekili ve diğer ilgililer hakkında tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Kendi çirkin siyasi anlayışlarına kamu çalışanlarını dahil etmek isteyen müfterilere karşı duruşumuz her zamanki gibi net olacaktır. Ülkemizin seçim sathı mahalline girdiği bu zamanlarda hiçbir icraat üretemeyen, iftira siyasetine bolca başvuran siyasi anlayışın bu çabalarını “gündemde” kalma çabası olarak görüyoruz.

15 Temmuz hain darbe ve işgal ihanet kalkışmasından sonra genel uygulama haline gelen kamu personeli alımlarında mülakatların kaldırılması talebi için Sendikamızın da uzun zamandır çaba verdiği, başta Toplu sözleşme, KPDK ve KİK toplantıları olmak üzere her platformda dile getirdiği bir konudur. Böyle bir gayret ve çaba içerisinde bulunulduğunun bile farkında olmadan ve başta gerekli araştırmalar dahi yapılmadan laf olsun torba dolsun diye verilen soru önergesinin art niyetli olarak hazırlandığı buradan da bellidir. Nitekim bu art niyet, sınavlarda başarılı olamayan kişilerin üzgün, kırgın ve zor durumlarından siyasi menfaat devşirme çabasıyla da kendini göstermektedir.

Aynı zamanda bir hukuk devletinde yaşandığı unutularak hazırlanmış soru önergesinde verilen puanlardaki orantısızlıklardan bahsedilmiştir. Puanlar mülakat komisyonu takdirinde olup sendika olarak herhangi bir müdahalede bulunmak haddimize değildir. Mülakattan düşük puan alarak elenen adayların bu işleme karşı yargıda dava açma hakları bulunmaktadır ki 4688 sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında üyelerimize hukuki destek vermekle birlikte haksızlığa uğradıkları noktalarda üyelerimizi temsilen sendikamız tarafından davalarda açılmaktadır.

Mülakat sonucunda verilen puanlarda hukuka aykırılık var ise mahkemeler aracılığı ile bu aykırılıkların giderileceği de bir hukuk devletinin garantisi altında olup, genel yetkili sendika olarak bu süreçlerinde ayrıca sıkı takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Vatandaş nezdinde hiçbir karşılık bulamayan ve ortaya attığı asılsız, alakasız, mesnetsiz ve temelsiz iddiaları ile kendi çapında gündem arayışı olan siyasi partinin bu çabalarını beyhude bir çaba ve boş tenekeden çıkan sese benzetiyoruz.

Amacı, her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel ilke sayan, üyesi olsun olmasın hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerinin haklarını savunan, edindiği bu düstur ve sağladığı güven sayesinde yıllardır Genel Yetkili Sendika konumunu büyüyerek sürdüren, emek ve ekmek mücadelesinin güvenli limanı KÜLTÜR MEMUR SEN’i parasal konularla ilişkilendirme çabalarıyla yıpratmaya matuf, başta Kütüphaneciler olmak üzere diğer kamu görevlileri için hiçbir emeği ve çabası olmayan bugüne kadar taş üstüne taş koymamış ideolojik saplantılarının kurbanı olmuş bir dernek tarafından verilen suflelerle hazırlandığı anlaşılan bu hadsiz ve mesnetsiz metni sendika olarak bir kez daha reddediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla arzolunur.

KÜLTÜR MEMUR-SEN GENEL YÖNETİM KURULU

HABER 7 SON DAKİKA