Kültür Memur-Sen’in Talepleri Masada
Eklenme tarihi : 08.08.2015 14:39:09 - 4130 Okunma

3. Dönem Toplu Sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Kamu İşveren Heyetleri arasında başlayan müzakerelerle sürüyor. 4 bin 956 üye sayıyla Toplu Sözleşme masasına oturan Memur-Sen’e bağlı Genel Yetkili Sendika Kültür Memur-Sen’in talepleri komisyon toplantılarında ele alındı.

Kültür Memur-Sen’in Toplu Sözleşme masasına taşınan taleplerini toplusozlesme.net’e açıklayan Kültür Memur-Sen’in Genel Başkanı Mecit Erdoğan, “Kültür ve Sanat hizmet kolunda” yetkili sendika olarak, yetkinin kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluğun farkında olarak kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek ve yüzlerini güldürmek mücadele ettiklerini dile getirdi.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Kültür Memur-Sen genel yetkili sendika olarak ilk kez Toplu Sözleşme görüşmelere katılacak. Bu başarıya ve Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin neler söylemek istersiniz?


Kültür Memur-Sen olarak hizmet kolumuzda yürüttüğümüz çalışmalarda hiç kimseyi dışlamadan, ötelemeden, siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, partisine, rengine ve ırkına bakmaksızın tam bir kardeşlik anlayışıyla misyonumuzu, çalışmalarımızı anlatarak bu günlere, bu başarıya ulaştık. Sonuç olarak da Kültür ve Sanat Hizmet Kolu kamu görevlileri, Kültür Memur-Sen’i en doğru adres olarak gördü.
 
Bu başarının ve yetkinin bize yüklemiş olduğu sorumluluğun farkında olarak kamu çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek ve yüzlerini güldürmek için tüm gücümüzle masadayız. Kamu görevlilerinin insan onuruna yakışır bir hayat standardına kavuşması için nefes tüketmeye, Toplu Sözleşme masasında da devam ediyoruz. İnanıyorum ki kamu işverenleri de bizim bu masaya taşıdığımız sorunlara, taleplere kulaklarını tıkamayacaktır.

8 ağustos röportaj

İŞTE KÜLTÜR MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Kültür Memur-Sen olarak, kendi hizmet kolunuza ilişkin hangi teklifleri Toplu Sözleşme masasına taşıdınız? 

Taleplerimizi, Kültür Memur-Sen olarak Devlet Personel Başkanlığı'na teslim ettiğimiz gün açıklamış, kendi sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda paylaşmıştık. Buradan bir kez daha ifade etmek gerekirse:

*Turizm Araştırmacılarının hizmet sınıfı Teknik Hizmetler olarak değiştirilmesi,

*Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavında başarılı olan uzmanların, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna atanmış sayılması ve Yüksek Kurum Uzmanı kadrosu için getirilen ek gösterge ve diğer tüm mali haklardan yararlanması,

*Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kariyer uzman ve uzman yardımcıları arasında merkez-taşra ayrımı kaldırılarak, taşra kadrolarında görev yapan kariyer uzman ve uzman yardımcılarına, 666 sayılı KHK’da merkezdeki aynı kadrolar için öngörülen tüm mali haklar ödenmesi,

*İl Kültür ve Turizm Müdürleri İl İdare Kurulu’nun üyesidir ve diğer üyelerin faydalandığı tüm özlük ve mali haklardan faydalanması,

*Kültür ve sanat hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki; il müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür, turizm araştırmacısı, mütercim, rehber, APK uzmanı, eğitim uzmanı ve diğer uzman kadrolarının ek göstergeleri 3600’e, Özel Hizmet Tazminatları da  (a) grubuna yükseltilmesi,

*Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu ile Arkeolog, THS Uzman, Restoratör ve bu kapsamdaki diğer unvanlar ile Araştırmacı (Ö) ek göstergeleri 3600’e, Özel Hizmet Tazminatları da  (a) grubuna yükseltilmesi,

*Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri) görev yapan sanatçıların ek göstergeleri 6100’e yükseltilmesi,

*Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev yapan sanat teknik personelinin (sahne makinisti, kondivit, dekorcu, aksesuarcı, bezlemeci, boyacı, demirci, terzi, butafor, ses efekti, ışıkçı, vb.) ek göstergeleri 3600’e yükseltilmesi,

*Sanat kurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü) sanatçılar ile sanatkâr memurlara yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiyeleri (teşvik ikramiyeleri dâhil) 12 aya bölünerek ve maaşlarıyla birleştirilerek her ay ödenmesi,

*Sanat teknik personeli ile sanatçı olarak görev yapan “Notist” unvanlı personele ilave 300,00-TL ek ödeme verilmesi,

*Ayniyat saymanlarının şube müdürü kadrosuna sınavsız atanması

*Müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı,  arşivci ve kitap patoloğu kadrolarındaki personele 1 derece verilmesi,

*Kültür sanat hizmet kolu kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında personel servis hizmeti sağlanır, servis hizmeti sağlanamayan yerlerde iş günü esas alınarak toplu taşıma ücreti nakden ödenmesi,

*Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM kadrosundaki 632 sayılı KHK ile sözleşmeli iken memur kadrolarına alınan personel aynı unvanlarıyla bakanlık merkez kadrolarına aktarılması,

*Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü) görev yapan süreli sözleşmeli personel (misafir sanatçılar) kadroya alınması,

*Kültür sanat hizmet kolu çalışanlarından mesleklerinin gereği olarak kimyasallara maruz kalan ve bedenen yıpranan restoratör ve sanat teknik personeli ile aynı kapsamdaki diğer personele koruyucu gıda yardımı, şua izni ve her bir yıl için 3 ay fiili hizmet zammı verilir. Ayrıca; hizmet kolu kapsamında arşiv, depo, atölye vb. yerlerde çalışarak toz, rutubet vb. etkenlere maruz kalanlar da koruyucu gıda yardımından yararlandırılması,

*Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan “Restoratör” kadro unvanı “Restoratör ve Konservatör”  (Tarihi eser tamir ve koruma uzmanı) olarak değiştirilmesi,

*Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan “Usta Öğretici” kadro unvanı “Eğitim Uzmanı” olarak değiştirilmesi,

*Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli  (THS) Arşiv Uzmanı olarak görev yapmakta iken 6495 sayılı kanun ile kadroya alınırken GİH Uzmanı olarak atananlarının kadro unvanı THS Arşiv Uzmanı olarak değiştirilmesi,

*Kültür sanat hizmet kolunda görev yapan memurlara sosyal denge tazminatı (SDS) ödenmesi;

Gibi tekliflerimizi Toplu Sözleşme masasına taşıdık. Ayrıca önceki Toplu Sözleşmelerde kararlaştırılan: Fazla çalışma ücreti, kıyafet yardımı, enformasyon memuru, DÖSİM personeli ek tazminat, turizm araştırmacıların tazminatı, harcırah gibi başlıkları içeren maddeleri de mağduriyet doğurmaması için tekrar ve bir kısmını geliştirilmiş şekliyle sunduk.
 
Kültür Memur-Sen olarak kamu görevlileri için en çok üzerinde durduğunuz teklifler nelerdir? 

3. dönem Toplu Sözleşme taleplerini teşkilatlarımızla birlikte yaptığımız çok sıkı bir çalışmanın sonuncunda belirledik. Bu nedenle görüşmelerde her bir teklifimizin çalışanlarımız için ne kadar önemli olduğunun farkında olarak mücadele ediyoruz.

MASADAN UMUTLUYUZ

Görüşmelerinin ikinci gününde Kültür ve Sanat hizmet kolu komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları adına umut verici gelişmeler yaşandı mı?

Masaya ilişkin tekliflerimizi komisyon toplantısında ifade ettik. Hizmet kolumuzda bulunan kurum temsilcileri sunulan tekliflerin birçoğuna desteklerini sundu ve bu açıdan da çok verimli bir toplantı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Olumlu yaklaşılan bazı tekliflerimiz şu şekilde:

*Önceki kamu görevlileri KGHKK’da yer alan fazla çalışma ücretinin kapsamı genişletilerek sadece 657 sayılı DMK’nın ek geçici 16. Maddesi kapsamında bulunan personele değil orada çalışan tüm personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,

*“Enformasyon Memuru” kadro unvanı “Turizm Araştırmacısı” olarak değiştirilmesi. “Turizm Araştırmacısı” kadrosunda bulunanlar folklor araştırmacılarının mali ve sosyal haklarından yararlanması,

*Harcırahtan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki tüm orkestra, koro ve toplulukların faydalanması sağlanması,
Geçen dönem kamu görevlileri hakem kurulu kararı ile ortaya çıkan kazanımları aynen koruduk ve bir kısmının kapsamını genişlettiğimiz maddelerdendi,


Diğer olumlu yaklaşılan tekliflerimizin bazıları:

*Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavında başarılı olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumların uzman kadrolarında bulunan personel, bulundukları kurumun Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna atanması.

*Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Kitap Pataloğu Arkeolog, THS Uzman, Turizm Araştırmacısı, Mütercim ve Restoratör kadrolarında görev yapanların ek göstergeleri 3600’e, Özel Hizmet Tazminatları da  (a) grubuna yükseltilerek uygulanması,

*Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri) görev yapan sanatçıların ek gösterge rakamları, TRT’de görev yapan emsallerine  yükseltilerek uygulanması,

*Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev yapan sanat teknik personelinin (sahne makinisti, kondivit, dekorcu, aksesuarcı, bezlemeci, boyacı, demirci, terzi, butafor, ses efekti, ışıkçı, vb.) ek göstergeleri 3600’e yükseltilmesi,

*“Notist” ve “Lutiye” unvanlı personele ilave 300,00-TL ek ödeme verilmesi,

*Müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı,  arşivci ve kitap patoloğu kadrolarında bulunan personelin mevcut derecelerine; 657 sayılı kanunun 36/A-4 maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde – daha önce yararlanmamış olmak kaydıyla – giriş derece ve kademelerine ilave 1 derece verilmesi,

*DÖSİMM kadrosundaki 632 sayılı KHK ile sözleşmeli iken memur kadrolarına alınan personel aynı unvanlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarına aktarılması,

*Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü) görev yapan süreli sözleşmeli personel (misafir sanatçılar), istekte bulunmaları ve Bakanlıkça uygun görülmeleri kaydıyla kadroya alınabilmesi,

*Kültür sanat hizmet kolu çalışanlarından mesleklerinin gereği olarak kimyasallara maruz kalan ve bedenen yıpranan restoratör ve konservatör, kitap pataloğu ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesi kapsamındaki sanat ve sahne uygulatıcıları ile bu personel tarafından yürütülen faaliyetlerde fiilen çalışan diğer personele koruyucu gıda yardımı, şua izni ve her bir yıl için 3 ay fiili hizmet zammı verilmesi. Ayrıca; hizmet kolu kapsamında arşiv, depo, atölye vb. yerlerde çalışarak toz, rutubet vb. etkenlere maruz kalanlar da koruyucu gıda yardımından yararlandırılması,

*Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan “Restoratör” kadro unvanı “Restoratör ve Konservatör”  (Tarihi eser tamir ve koruma uzmanı) olarak değiştirilmesi,

*Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan “Usta Öğretici” kadro unvanı “Eğitim Uzmanı” olarak değiştirilmesi,

*Kültür sanat hizmet kolunda görev yapan memurlara sosyal denge tazminatı (SDS) ödenmesi,

Sayılan bu maddeler içinde son üç madde de ise üzerinde biraz daha yoğunlaşılması şartıyla olumlu görüş bildirildi.
 
TEKLİFLERİMİZİN KAZANIMA DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ

Kamu görevlileri için son derece önemli olan 3. Dönem Toplu Sözleşme masasından Kültür Memur-Sen bir zaferle ayrılabilecek mi?

Hizmet kolumuza bağlı kurum temsilcileri sunduğumuz tekliflerin hemen hemen hepsine olumlu yaklaştılar ve destek verdiklerini belirttiler.

Başta Kültür Turizm Müsteşar Yardımcısı Nermin Kırım ve Kültür Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Yılmaz olmak üzere tüm kurum temsilcilerine bu olumlu ve personel lehine yaklaşımları konusunda buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hizmet Komisyonu Toplantısı’ndaki görüşmelerimizin bu şekilde verimli geçmesi sebebiyle de haklı olarak tekliflerimizin kazanıma döneceği konusundaki inancımız yüksek.

Biz konfederasyonumuzla birlikte tüm tekliflerimizin arkasındayız ve inanıyorum ki kamu görevlileri için Toplu Sözleşme masasında birçok kazanım elde edecek olan Kültür Memur-Sen bundan sonra da kazanımların tek adresi olacaktır.

Kaynak: http://toplusozlesme.net/

HABER 7 SON DAKİKA