Kutlu Doğum İklimi Hiç Bitmesin
Eklenme tarihi : 16.04.2015 12:09:12 - 1594 Okunma

İçinde bulunduğumuz hafta (14 - 20 Nisan), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in yaklaşık 14 asır önce dünyayı şereflendirdiği Kutlu Doğum Haftası'dır. Bu hafta, Peygamberimiz(SAV)’in mesajlarının daha net olarak dile getirildiği bir zaman dilimidir. O’nun hayatı iyi öğrenildiği takdirde, mesajları ve ilkeleri de daha iyi anlaşılacaktır. Peygamberimiz (SAV) sevgi, barış ve hoşgörünün yani yüksek ahlakın timsalidir. Şiddetin bireysel, toplumsal veya uluslararası planda hızla yükseldiği, petrol için savaş çıkarmaktan ve katliamlardan çekinmeyen ülkelerin varlığı, kendi çıkarı için bir başkasının yaşama hakkı dâhil en kutsal hak ve değerlerini yok saymanın sıradanlaştığı bu zaman diliminde, kutlu doğum ve getirdiği mesajların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bütün insanlık için örnek bir şahsiyet olan Peygamberimiz (SAV) daha iyi tanıdıkça ve anladıkça, inanıyoruz ki mesajının mahiyeti de çok daha güçlü bir şekilde karşılık bulacaktır. Kutlu Doğum Haftası’na milletimizin ve insanlığın yüksek  teveccühü bunu göstermektedir.  

Ülkemizde başlayan kutlu doğum kutlamaları, bugün artık dünyaya yayılmıştır. Bu yoğun ilgi ve katılımın nedeni Peygamberimiz(SAV)’in yaşanan ve yaşanacak olan her türlü soruna İslami bir bakışla  çözümler getirmesidir. O, insanlık için en güzel rehber; evrensel bir modeldir. Çünkü O,  anarşi ve kargaşa ortamında insanlık için bir güneş olmuş, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun getirdiği yüce değerler ve prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş, kaybedilen haklarına kavuşmuş, fıtratlarında var olan yaratılmış en yüce varlık olmanın farkına varmıştır.

Bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan savaş, kargaşa, açlık, yoksulluk, yolsuzluk göstermektedir ki; Peygamberimizin ahlakından ve Kur’an’ın mesajlarından yeterince yararlanılmamıştır.

Sosyal adaleti temel düstur olarak koyan Efendimiz (SAV), çalışanın ücretinin alın teri kurumadan verilmesi, herkesin emeğinin ve hak ettiğinin karşılığının ödenmesi yönündeki tavsiyelerinden, gelir dağılımı bozukluğunun zirve yaptığı dünyamızda alınacak çok mesajlar vardır.

Kutlu Doğum Haftası’nda, toplumu saran sevgi ve hoşgörü iklimi devam ettikçe, sosyal hayatta bunun yansımaları da olacaktır.

Kültür Memur-Sen olarak, örnek insan Hz. Muhamme (SAV)'ın evrensel prensiplerini ve getirdiği yüce değerleri insanlığa ulaştırmak amacıyla düzenlenen Kutlu Doğum Haftası’nın tertiplenmesini anlamlı buluyor; bu duygularla Kutlu Doğum Haftası’nın  insanlığa, milletimize ve kamu çalışanlarına adalet, barış, sağlık, huzur ve esenlik  getirmesini diliyoruz. Kutlu Doğum iklimi hiç bitmesin.

HABER 7 SON DAKİKA