Memur-Sen’in “2016-2017 Toplu Sözleşme Talepleri” Açıklandı
Eklenme tarihi : 27.07.2015 14:32:55 - 2679 Okunma

Memur-Sen’in “2016-2017 Toplu Sözleşme Talepleri” Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen 81 İl Temsilcisinin katılımıyla Genel Merkezde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açıklamanın ardından kortej halinde Memur-Sen Genel Merkezi’nden Devlet Personel Başkanlığı’na yürüyen grup, “Memuruz, Haklıyız, Kazanacağız”, “Kalkınmadan Pay İstiyoruz”, “Sadaka Değil, Toplu Sözleşme” şeklinde sloganlar attı. Devlet Personel Başkanlığı’nın önünde toplanan Memur-Sen’liler, bir süre burada eylem yaptı. Yapılan eylemin ardından talepler Devlet Personel Başkanlığı’na teslim edildi.

27temmuz1_1

Memur-Sen, başta üyelerinin istekleri ve kamu görevlilerinin beklentileri olmak üzere enflasyon hedefleri ile gerçekleşme oranları arasındaki sapma rakamlarını,  orta vadeli mali plan ve programlarındaki sayıları, büyüme oranlarını, ithalat ve ihracat rakamlarını, Merkez Bankası ve Hazine verilerini dikkate alarak teşkilatından gelen mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepleri yapmış olduğu teknik ve istişare nitelikteki toplantılarla teklif haline çevrildi. Bu çalışmalar sonucu oluşan kamu görevlilerine yönelik 3. Dönem toplu sözleşmesine yönelik teklifler 26.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen 22. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında 81 ilden gelen Memur-Sen İl Temsilcileri ile bir kez daha değerlendirilerek son halini aldı.

27temmuz3_1

KAMU GÖREVLİLERİNİN TEMSİLCİSİ MEMUR-SEN

Basın açıklaması ile Memur-Sen’in taleplerini kamuoyuna duyuran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu görevlilerinin; haklarını, taleplerini, beklentilerini ve güvenlerini Memur-Sen’e teslim ettiğini dile getirerek, “Bu sayılar üzerinden ortaya çıkan tablonun arkasındaki bir başka gerçek; Memur-Sen hizmet kollarının tamamında yetkili sendikalarıyla sahadadır, masadadır. Tabi burada ilginç bir durumu da dikkate sunmak istiyorum. Kamu görevlilerinin itibar etmediği, küçülmeye, çökmeye ve erimeye başlayan iki konfederasyon, Kanun koyucunun merhametiyle toplu sözleşme masasında yer alacaklar. Kamu görevlileri nezdinde yetkileri yok, imza yetkileri yok, itiraz yetkileri yok masada temsilcileri var. Bu çelişki, kamu görevlileri sendikacılığının en büyük sorunu haline gelmiştir. Bununla da sınırlı değil, masada yetkileri yok, sahada etkileri yok; ancak toplu sözleme teklifi hazırlayıp masaya sunma durumları var. Konfederasyon ve sendika düzeyinde tek yetkili konumundaki Memur-Sen ailesi gerçeğine rağmen, Kamu Sen ve KESK’in toplu sözleşme masasındaki varlıkları kanuni olsa da meşru değildir, hukuki değildir.  Nimet avcılığı yapma imkanını kullanan bu iki Konfederasyon, riskleri üstlenmekten ise azad edilmiş konumdalar” dedi.

27temmuz4_1

İŞ GÜVENCESİNE DOKUNDURTMAYIZ

“Memur-Sen Konfederasyonu olarak; iş güvencesine dokundurtmadan toplu sözleşme hakkını elde edilmesini en önemli sendikal kazanım buna öncülük yapmayı da en önemli sendikal başarımız olarak görüyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu görevlilerinin iş güvencesi, kuruluşumuzdan bugüne ve bugünden yarına vazgeçmediğimiz, vazgeçmeyeceğimiz en önemli kırmızıçizgimizdir. İş güvencesine dokundurtmamak yanında bütün kamu görevlilerinin istihdam türü yönüyle iş güvencesine sahip olması da en büyük hedefimizdir. Bu çerçevede, yakın geçmişte 4/B ve 4/C kapsamında istihdam edilen arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesini, yıl boyunca istihdam edilmelerini sağladık. Bu yılda, hem 4/B ve 4/C için kadro isteyeceğiz. Bununla yetinmeyip, üniversiteli işçiler ve KİT personelinin de istekleri halinde kadroya geçirilmesi teklifimizi masaya taşıyacağız. Kuralsız ve düzensiz çalışma olarak gördüğümüz ve insan onuruyla bağdaşmadığına inandığımız esnek ve taşeron çalıştırmaya da şiddetle karşı çıkıyoruz. Modern kölelik diyebileceğimiz güvencesiz esnek çalışma ve taşeronlaşmaya karşı mücadelemiz, taşeron mağduru işçi kardeşlerimiz kurtuluncaya kadar, kamu hizmetlerinde taşeron uygulamaları son buluncaya kadar devam edecek.”

27temmuz5_1

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİYLE İLGİLİ SİYASET YASAĞI KALDIRILMALI

Kamu görevlilerinin siyaset, çalışma, örgütlenme ile toplantı ve gösteri haklarının önünde bulunan engellerin kaldırılması için mücadele ettiklerinin altını çizen Yalçın, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasağının kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı. Yalçın, örgütlenmeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasını, emeklilere, polislere, hakim ve savcılara sendika hakkı verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakkı kapsamında grev hakkının tanınmasını istediklerini vurguladı.

Mali haklarla ilgili talepler belirlenirken hiçbir şekilde Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadıklarının altını çizen Yalçın, “Çünkü bu kurumlarımızın hedefleri tutmuyor,  hedeflerini yıl içinde defalarca revize etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle enflasyona ilişkin tahminlerini ve hedeflerini revize ediyorlar buna rağmen tahmin edilen ve hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında yüzde 60’lara varan sapmalara şahit olduk. Devletin kendi gelir kaynaklarının (vergi ve harçların vb.) tutarlarında yapılacak artışa ilişkin Yeniden Değerleme Oranı enflasyon oranının üstünde belirlenirken, kamu görevlilerinin, asgari ücretlilerin ve kamu işçilerinin maaş ve ücretlerinde yapılacak artışta “enflasyona karşı koruma” stratejisi uygulanıyor.  Maaş ve ücretlerde enflasyon oranında artış yapılması sıfır zam demektir. Cepteki paranın nominal değerinin korunması, reel olarak artış olmaması demektir. Bunun anlamı, gelir artmayacak, tasarruf yapamayacaksınız, borçlanmadan yatırım kalemlerine yönelemezsiniz demektir. Satın alma gücünüzün düşmesi, konjonktürel etkilere açık hale gelmesi demektir” şeklinde konuştu.

27temmuz8

TAHMİNLERLE DEĞİL, GERÇEKLERLE MASAYA GELİN

Kamu İşvereninin planlar üzerinden tekliflerle gelmesini, uzlaşmamaya, Toplu Sözleşme imzalamaya niyeti olmadığının göstergesi olarak nitelendiren Yalçın, “Yeniden Değerleme Oranı’nın 2015 yılı için %10.11, kamu işçileriyle yapılan sözleşmenin seyyanen yapılan ödemeler, sosyal yardım eklentileri ve diğer mali portföy hariç olmak üzere birinci altı ay için %6 ikinci altı ay için %5 olduğu gibi gerçeklerin farkında olduğumuzu Kamu İşvereni bilmeli ve masaya bütün bu veriler üzerinden oluşturduğu ikna edici bir teklifle gelmelidir. Bu yıl, Kamu İşvereni’nden, artırma eğilimli pazarlık bekliyoruz. Bizim teklifimizi eksiltemeye değil, kendi tekliflerini artırmaya hazır olarak masaya oturmaları, uzlaşması bir tutum olur.   Memur-Sen olarak, gerçekleşen veya bugün itibariyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal verileri esas alıyoruz.  Bankaların tüketici faiz oranlarının arttığı, kar marjlarının %20’lerden aşağı düşmediği, kamu görevlilerinin günlük yaşantılarına etki edecek ürünlerdeki enflasyonun %10’ları aştığı Kamu İşvereni’nin de bildiği gerçekler. Bütün bunlar ışığında, bu yıl enflasyona ezdirilmeyen kamu görevlisi değil, gerçek anlamda maaş ve ücretlerine zam yapılan kamu görevlisi bordroları üretmek için masada olacağız” dedi.  

YÜZDELİK ZAM+ TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşme tekliflerinin gövdesini dört ana başlığın oluşturduğunu, görüşmelerin Yüzdelik Zam+ Taban Aylığa Zam+Refah Payı+Enflasyon farkı üzerinden yürüteceklerini belirten Yalçın, “Bu dörtlü pakete; vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının tazmini, ek ödemelerin emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılması, kadın ve engellilere yönelik özel taleplerimiz, emekli maaşının artmasını sağlayacak tekliflerimiz, Ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, başta Aile yardımı olmak üzere, doğum yardımı, ölüm yardımı, kreş yardımı, yemek ve ulaşım yardımı gibi sosyal hak ve yardımlara ilişkin teklif ve taleplerimiz eşlik edecek. Tekliflerimizin hangi konu başlıklarından oluştuğunu genel hatlarıyla belirttim. Peki ne isteyeceğiz, ne kadar isteyeceğiz. Bu oranlar ve tutarlar üzerinden, maaşlarda ne kadar artış olacak. En düşük devlet memuru maaşı, ortalama memur maaşı nasıl etkilenecek bunları da paylaşalım. Göreve yeni başlayan 15 inci derecenin 1 inci kademesinden 1.975,00 TL (60 TL’lik Toplu Sözleşme İkramiyesi dâhil) maaş almakta olan bekâr hizmetli bir memurun 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eline geçen net maaş 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 2.356,00 TL olacak. Bunun oransal karşılığı ise en düşük devlet memuru maaşında % 19,34 artış olmasıdır. Bu memurun yıllık maaşı ise 2.732,00 TL olmakta ve maaşında %28,89 artış söz konusu olmaktadır” şeklinde konuştu.

27temmuz7_1

İşte Genel Başkan Ali Yalçın’ın kamuoyuna duyurduğu Memur-Sen’in

“2016-2017 Toplu Sözleşme Talepleri”

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

2016 – 2017 DÖNEMİ GENEL TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

MAAŞ VE ÜCRETLERE ZAM TEKLİFİMİZ; YÜZDELİK ZAM+TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI OLACAK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2016 yılında; Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL Zam+ 2015 yılı ekonomik Büyüme Oranının %50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar Refah Payı artışı+ Enflasyon farkı istiyoruz.

2017 yılında; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında  üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı+Enflasyon farkı istiyoruz.

GELİR VERGİSİ NEDENİYLE OLUŞAN MAAŞ/GELİR KAYBININ TELAFİSİ

Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Kayıplarının Telafisi; Kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böylece yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybını önlemiş olacağız.

YAN ÖDEME KATSAYISI VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRILMASINI İSTİYORUZ

Uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının  % 50 artırımlı ödenmesini isteyeceğiz. Bu gerçekleştiğinde örneğin öğretmen için 18,86 TL olan yan ödeme tutarı 37,72 TL’ye çıkmış olacak.

2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE VERİLMESİ ARTIK GERÇEKLEŞMELİ 

2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz. Bu konuda seçim öncesinde Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmede mutabık kalmıştı. Toplu sözleşmede mutabakatı kazanıma dönüşmesini isteyeceğiz.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ ADALETSİZLİK VE DÜŞÜKLÜK GİDERİLSİN DİYECEĞİZ

Fazla çalışma ücretleri konusunda hem miktar hem de kapsam yönüyle adaletsizlik var. Bunu mutlaka gidermek istiyoruz. Bu çerçevede fazla çalışma ücretleriyle ilgili olarak,  Büyük şehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde fazla çalışma ücreti saat başı 2,50-TL olmalı, mevcut çalışma ücretleri %50 artırılmalı, hafta sonları ve resmi tatillerde fazla çalışma ücreti 4 kat artırımlı ödenmeli diyoruz.

AİLE YARDIMINDA ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ İSTİYORUZ

Halen 177,30 TL olan eş yardımının 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,60TL olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ SENDİKA ÜYESİ OLMAYI TEŞVİK, YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNİ İSE TAKDİR EDECEK DÜZEYE ÇIKARILMALI

Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleşme ikramiyesinin;  yüzde 50 artırımlı (90 TL) yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 (120TL) olarak ödenmesini teklif ediyoruz.

  HARCIRAH TUTARLARININ ARTIRILMASINI İSTEYECEĞİZ   

Mevcut Durum

2015

TEKLİFİMİZ

2016

GÜNDELİKLER

2015 bütçe kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla

en az 32,00 – en fazla 43,00

60,00

(Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için)

 

ARAZİ TAZMİNATI

Derece ve kademe itibariyle

en az 12,50 – en fazla 13,00

 

20,00

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK ve YOL GİDERİ

İl içinde 100 gösterge rakamı İl dışında 200 gösterge rakamının aylık gösterge rakamıyla çarpımı

(yaklaşık olarak 8,00 – 16,00 TL)

Yol yardımı km’ye göre değişmekte

(4,00 – 8,00 TL arası)

60,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER

(Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenecek tutar Harcırah Kanunu kapsamında Bütçe Kanununda belirlenen tutardan az olmaz)

  1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.
  2. Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.
  3. Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir.

C – SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TEKLİFLERİMİZ

Yemek yardımı

 

MEVCUT DURUM

a- Bütün kurum ve birimlerde yemek servisi yapılmamaktadır.

b- Yemek ücretinin bir bölümü kamu, bir bölümü kamu görevlisi tarafından karşılanmaktadır.

c- Kurumlar arasında uygulama farklılıkları var.

 

 

TEKLİFİMİZ

a-Yemek servisi sunulan birim sayısının artırılması (idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde)

b- Yemek servisinin ücretsiz olması, yemek servisi sunulamayan işyerlerinde öğün başına kamu görevlilerine bir sonraki maaşlarıyla birlikte 6,00 TL ödenmesi.

c- Kurumlar arası uygulama farklılıkların (a) ve (b) bentleri uygulamaya konularak giderilmesi.

d- Yemek yardımına ilişkin tutarların Bütçe Kanunu’nda değil Toplu Sözleşmede belirlenmesi

Doğum Yardımı

 

MEVCUT DURUM

Doğum Yardımı Ödeneği
(2500 x 0,083084: 207,71 TL)

 

TEKLİFİMİZ

10.000 x 0,083084: 830,80 TL

(çoklu gebelik haklinde doğum yardımı her çocuk için ayrı ödenir.

Ölüm Yardımı

 

MEVCUT DURUM

Ölüm Yardımı Göstergesi 9500

Eş ve çocuk ölümü durumunda 796,00 TL 
Memurun kendisi için 1.592 TL

 

TEKLİFİMİZ

Mevcut tutarlın iki katı artırılması,

Eş ve çocuk için 1.592, Memurun kendisi için 3.184 TL

Kreş Hizmeti/Kreş Yardımı

MEVCUT DURUM

YOK

(Kreşi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında piyasaya göre göreceli düşük ücret alınmaktadır)

TEKLİFİMİZ

a-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş hizmeti sunulması (öncelikli olarak MEBê bağlı olmak kaydıyla(

b- Kreş hizmeti sunulamayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0 – 6 yaş grubundaki her çocuğu için; Büyükşehirler 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı verilmesi

*** Bu yardımlar dışında Evlenme, Ulaşım ve Giyecek Yardımına ilişkin taleplerimiz de mevcuttur.

D – SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK TEKLİFLERİMİZ

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı

EK GÖSTERGE

MEVCUT DURUM / TEKLİFİMİZ

Tazminat Yansıtma Oranı (%)

8.400 ve yukarısı

%240

7.600 (dahil)-8.400 (hariç)

%200

6,400 (dahil)-7.600 (hariç)

%180

4.800 (dahil)-6.400 (hariç)

%150

3.600 (dahil)-4.800 (hariç)

% 130 / %180

2.200 (dahil)-3.600 (hariç)

%70  /  %150

Diğerlerinde

% 40  / %120

 

                       *Makam ve görev tazminatı alanlar eski oranlar üzeriden devam eder.

Kıdem Aylığı

 

MEVCUT DURUM

Her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı.

(Yani 1,66 TL)

 

TEKLİFİMİZ

Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması ve kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

( Yani 8,30 TL)

Ek Ödemelerin emekliliğe esas aylığın içinde sayılması

Yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanması ve ek göstergelerin 600 puan artırılması

Emeklilerin Aile Yardımı Ödeneğinden faydalandırılması.

KADROYA GEÇİŞ

  • KİT’ler ve kamuda çalışan, memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin sağlanması,
  • 4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personele kadro verilmesi, 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanması

Diğer Talepler

  • Mahkeme kararları çerçevesinde 4/C’li personelin ek ödemeden yararlanması
  • KİT’lerde temel ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
  • Sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devredilmesi
  • İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecinin, genel seçimlerin hemen sonrasına gelmesi ve seçim sonuçlarına dayalı bir hükümetin oluşmaması nedeniyle farklı bir atmosferde geçeceğini belirten Yalçın, Kamu görevlilerinin paylarını alacağı kasa, toplu sözleşmeyi düzenleyen yasa, toplu sözleşme müzakerelerinin yürütüleceği masa, Memur-Sen’in de kamu görevlilerine daha çok kazanım üretecek tasa olduğunu dile getirerek, “Güçlü devlet, güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeğinin hakkı olan ekmeği almakla mümkündür. Bu noktada, hükümete, kamu işverenine kamu görevlilerinin refahını artıracak tekliflerle masaya gelmek sorumluluğu düşüyor. Toplu Sözleşme büyük bir fırsat. Hükümet ve Kamu İşveren Heyetine buradan sesleniyoruz. Kamu görevlilerinin refahını artırma, gelişmişlik düzeylerini yükseltme startını gelin 3 Ağustos’ta birlikte verelim. Kamu görevlilerinin maaşlarında yapılacak artış, tulumbayı çalıştırmak için dökülecek su hükmündedir. Tulumbadan su gelmeye başladığında o su tekrar kaynağına geri döner. Bu yüzden, bu toplu sözleşmeyi kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik “sosyal teşvik paketi” olacak şekilde mutabakatla bağlayıp sözleşme imzalayalım” diyerek sözlerini noktaladı. 

HABER 7 SON DAKİKA