KURUM İDARE KURULU TOPLANTILARI YAPILDI
Eklenme tarihi : 01.11.2014 17:56:15 - 2861 Okunma

Kültür Memur-Sen olarak, çalışanların sorunlarını ve taleplerini Kurum İdare Kurulu (KİK) toplantılarına taşıdık.

 

Kültür Memur-Sen genel yetkili sendika olarak, çalışanların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışanların kurumlarındaki sorunların çözülmesi için, Genel Başkanımız Mecit Erdoğan’ın katılımı ile Kurum İdare Kurulu (KİK) toplantılarında ele aldık.

 

Toplantıların ilkini 23.10.2014 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ikincisini 27.10.2014 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, üçüncüsünü 30.10.2014 tarihinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nda gerçekleştirdik.

 

Yapılan toplantılar sonucunda masaya yatırılan konular büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Sonuçların en kısa sürede karara bağlanıp uygulamaya girmesi hedefleniyor.

 

Toplantılara, Genel Başkan Yardımcıları Fahri Ekinci ve Mehmet Ali Yücekaya katıldı.

 

Kurumlar ile yapılan toplantılarda ele alınan konu başlıkları şu şekilde;

 

DSC_0006

BAŞBAKANLIK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

EKİM-2014 KİK GÜNDEMİ

23.10.2014

1- Daha önce yapılan Başkanlık ile sendikamız (Kültür Memur-Sen) arasında yapılan KİK toplantılarında alınan kararların bundan sonra uygulanmasının devam edilmesi. 

 

2- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavında başarılı olan uzmanların da yüksek kurum uzmanlığı statüsünde sınavsız olarak kariyer uzman olarak atanabilmeleri için çalışma yapılması.

 

3- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için KPSS ile yapılan açıktan atamalarda herhangi bir şekilde KPDS düzeyinde dil puanı almak şartı aranmaması,

 

4- Müdürlük, Kütüphaneci, Tekniker, Şef, Memur,Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personelin tamamının mağduriyetlerinin giderilmesi için (Hizmetli, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen yardımcısı) vb. unvanlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması.

 

5-Kurum personelinin yararlanacağı kreş, sosyal tesis, lojman, gibi imkânların sağlanması,

 

6-Personelinin tecrübe eksikliği, bilgi eksikliğinin giderilmesi için, Başta mali mevzuat, İhale mevzuatı, Diğer alanlarla ilgili, Hizmet içi eğitimi yapılması

 

 

DSC_0008

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

EKİM-2014 KURUM İDARİ KURULU GÜNDEMİ :

27.10.2014 

 

1- Dada önce yapılan Bakanlık ile sendikamız (Kültür Memur-Sen) arasında yapılan KİK toplantılarında alınan kararların gereklerini ve uygulanan durumların bundan sonra uygulanmasının devam edilmesi. 

 

2- 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, son gelişmeler ve hizmetin gerekleri doğrultusunda yapılacak değişiklik çalışmalarına, KİK’da mutabakata varılan konuların da dahil edilmesi,

 

3- Günümüz şartlarına ve hizmetin gereklerine uygun, adil ve kazanılmış hakları koruyan bir Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin genel yetkili sendikanın da katılımıyla hazırlanarak yürürlüğe konulması,

 

4- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilen kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, folklor araştırmacısı ve bu kapsamdaki diğer THS Uzman, Tekniker, Resteratör, Programcı, Çözümleyici ile Turizm Araştırmacıları (enformasyon memurları) unvanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi ve yan ödeme kararnamesinin yürürlüğe konulması için çalışma yapılması,

 

5- Bakanlığımız taşra birimlerinden ilçe kütüphaneleri, kültür merkezleri, turizm danışma büroları v.b. birimlerin mahalli idarelere devrine ilişkin çalışmalardan vazgeçilmeli eleman malzeme ve tefrişat eksikliğinin giderilmesi için çalışma yapılması, İlçe Halk Kütüphanelerinde yeterli personel bulunmadığından görev yapan personelin izin, tayin ve nakillerinde güçlükler yaşandığından, özür grubu tayinlerindeki (eş durumu, sağlık v.b)  sıkıntıların çözülmesi için yeterli personel temin edilmesi, bu bağlamda açıktan atamalar ile kurumlar arası naklen atamalarda personel bulunmayan veya tek görevli bulunan birimlere öncelik verilmesi,

 

6- 666 sayılı KHK ile belirlenen ek ödeme oranları emsallerine göre düşük miktarda belirlenen uzman ve teknik hizmetler sınıfı personeline (kütüphaneci, müze araştırmacısı, folklor araştırmacısı, kitap patologu, arşivci, sosyolog ,THS Uzman ve diğer unvanlar ) ilave ek ödeme verilebilmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

 

7- Kurum personelinden kültür merkezlerinde mesai sonrası, tatil ve hafta sonlarında zorunlu olarak çalışmakta olanlara Devlet Tiyatroları ile Opera ve Bale Genel Müdürlüklerinde olduğu gibi DÖSİMM sürekli kullanım yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle emeklerinin karşılığı olan ücretin ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

 

8- Bakanlık birimlerinde Enformasyon Memuru olarak görev yapmakta iken 2012/1 ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları ile unvanları Turizm Araştırmacısı olarak değiştirilen enformasyon memurlarının unvanlarının değiştirilmesinde yaşanan sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturularak özlük ve diğer hakları ile ilgili iyileştirme çalışmalarının sonuçlandırılması, Turizm Araştırmacısı (Enformasyon Memurlarının) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi için çalışma yapılması,kadro sorunlarının tümden çözümü için hazırlanan 4848 sayılı teşkilat kanun taslağına eklenmesi.

 

9- Sanat Kurumlarında görev yapan sanatçılarımızın TRT sanatçıları ile özlük ve mali haklar bakımından eşit statüye getirilmesi, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde görev yapan personelden özellikle sanat teknik personeli ile diğer personelin özlük, mali ve sosyal durumlarının düzeltilmesi, çalışma şekli, usulü ve saatlerini belirlemek üzere bir yönetmelik hazırlanması, gerçekleştirilen faaliyetlerin normlara uygun hızlı ve verimli olması açısından son derece sağlıksız olan çalışma mekânlarının çağın ve hizmetin gerekleri doğrultusunda daha sağlıklı ve hijyenik ortama kavuşturulması, gerekli cihaz ve donanımın standart hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

 

10- Bakanlığımızda görev yapan Şef,  bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, daktilograf v.b.unvanlarda bulunan personelin özlük ve mali haklarında iyileştirme yapılması için çalışma başlatılması,

 

11- Kadroları DÖSİMM’de memur olup koro ve topluluklarda fiilen sanatçı olarak görev yapan personelin görev tanımlarının yapılması için gerekli mevzuat çalışmalarının bir an önce tamamlanması,

 

12- Bakanlık personeline hizmet vermek üzere Ankara’da bir misafirhane açılması için çalışmalara bir an önce başlanması,

 

13- Sendikamıza, Bakanlığımızın Emek, DÖSİMM hizmet binalarında ve yeni kiralanan Bakanlık hizmet binasında  işyeri temsilciliği için yer tahsis edilmesi,

 

14- Kazan oluşturulamayan kurumlarda çalışan personellere, yiyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi

 

15-Bakanlık personelinin başta mali mevzuat, İhale mevzuatı, diğer alanlarla ilgili, Hizmet içi eğitimi yapılması tecrübe eksikliği, bilgi eksikliğinin giderilmesi için.

 

16-  Şube Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kütüphaneci, Arkelog, Müze Araştırmacısı, Mimar-Mühendis, Folklor Araştırmacısı, Tekniker, Şef, Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personelin tamamının mağduriyetlerinin giderilmesi için (Hizmetli, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen yardımcısı) vb. unvanlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması.

 

17-  Ek göstergeleri 2200 olan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü ve diğer ünvanların ek göstergelerinin yükseltilmesi için çalışma yapılması.

 

EK MADDELER

 

1- Mütercim Tercümanlar ve Redaktörlerin özlük hakları ile ilgili madde (teknik hizmetler sınıfına geçmesi konusunda teklifte bulunulması konusu ile ilgili çalışma yapılması.

 

2- Ressam olarak çalışan personelin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavına müracaat etmeleri ile ilgili çalışma yapılası.

 

 

IMG-20141101-WA0005

 

YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

EKİM-2014 KURUM İDARE KURULU GÜNDEMİ:

30.10.2014 

 

1- Dada önce yapılan Başkanlık ile sendikamız (Kültür Memur-Sen) arasında yapılan KİK toplantılarında alınan kararların bundan sonra uygulanmasının devam edilmesi. 

 

2- Kurumun görev alanına giren faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi bakımından adil ve kazanılmış hakları koruyan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Atama ve Yer Değiştirme yönetmenliğinin yürürlüğe konulmasının sağlanması ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması,

3- Kurumun merkez, bölge ve taşra birimlerinin yürüttüğü faaliyetler açısından ihtiyaç duyulan personel ihtiyacının karşılanması için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması,

4- Kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha nitelikli ve donanımlı personel tarafından yürütülebilmesi için uzman yardımcılığı sınavı açılması, kurum içinden uzman yardımcılığı sınavını kazananların atamalarının yapılması, açılan davaların atamaya mani bir durum oluşturmaması için gerekli tedbirlerin alınması,

5- Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin normlara uygun etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için çalışma mekanlarının yeterli hale getirilmesi, çağın ve hizmetin gerekleri doğrultusunda daha sağlıklı ve hijyenik ortama kavuşturulması, gerekli cihaz ve donanımın standart hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

6- Kurum personelinin daha nitelikli ve faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesini teminen hizmet içi eğitime önem ve öncelik verilmesi,

7- Şube Müdürlüğü, Kütüphaneci, Tekniker, Şef, Memur,Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personelin tamamının mağduriyetlerinin giderilmesi için (Hizmetli, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen yardımcısı) vb. unvanlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması.

 

8- Kurum personelinin motivasyonu açısından ihtiyaç duyulan mescit, misafirhane, kreş vb. sosyal tesislerin yapılması için çalışma başlatılması,

9-  Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müze ve ören yeri ziyaretleri ile ilgili yeni uygulamadan kurum personeline gerekli kolaylığın gösterilmesi, için bakanlık nezdinde çalışma yapılması.

10- Kamu kurum ve kuruluşunun yararlandığı lojman, yemek yardımı ve servis hizmetinden Kurum personelinin de yararlanması için gerekli çalışmaların başlatılması,

11- Kurumsal yapılanma çalışmalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ile kurumsal faaliyetlerinin hedeflenen standartlarda gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması.

HABER 7 SON DAKİKA